Építési beruházások teljes körű bonyolítása

· beruházások előkészítő munkái: pályázati anyag összeállítása; a pályáztatás lebonyolítása; pályázatok műszaki és pénzügyi elemzése; kivitelező kiválasztásának segítése értékelő táblázat összeállításával

· beruházások  megvalósítása: kivitelezés alatt a beruházás teljes körű műszaki ellenőrzése - statikai, építész, gépész, elektromos szakágakban -; a Megbízó képviselete a kivitelezővel szemben; szakhatóságokkal - hivatalokkal kapcsolattartás, valamint az engedélyeztetési és a használatbavételi engedély intézése

· beruházások utánkövetése: az épület karbantartási tervének elkészítése; garanciális bejárások megszervezése és lebonyolítása

 

 

Kisebb beruházások, családi - és társasházak

· műszaki ellenőrzése

· felelős műszaki vezetése

· teljes körű szakági - tartószerkezeti, építész, gépész, elektromos - tervezése

 

 

Speciális tevékenységek

· falak utólagos vízszigetelése speciális technikával

· földművek tömörségének és teherbírásának vizsgálata és minősítése

· épület kitűzése, épület geodéziai felmérése

· alapozások tervezése

· cölöpfalak, munkatér-határolások tervezése és kivitelezése

· víz- és csatorna tervezés

· épületek energetikai auditok tervezése, hőtechnikai számítások készítése, lakó- és ipari ingatlanok teljes energetikai vizsgálata az épületek energiafogyasztásáról szóló 2002/91/EK irányelvben megfogalmazott épületenergetikai követelményrendszer szerint

· épületek, lakások állapotfelmérése, szakvélemények készítése

· költségvetések készítése

· költségszakértés, költségbecslés építőipari beruházásoknál

· félbemaradt építési beruházások gazdasági vizsgálata, műszaki állapotuk felmérése, állagmegóvási tervük készítése

· hitelintézetek felé jelentések készítése

· gépek, berendezések, eszközök értékbecslése

 

 

 

MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSAINK